torsdag 17 mars 2011

Saint Paulia

Saintpaulian är endemisk, det vill säga den växer bara inom ett begränsat område i Kenya och Tanzania. Flera av de vilda arterna är endemiska för ett enda bergsområde.

Saintpauliorna är beroende av att skogen där de växer lämnas orörd för att kunna överleva. När skogen huggs ner trängs saintpauliorna undan av mer ljusälskande växter och skadas dessutom av det ökade solljuset. Ända sedan 1800-talet har regnskogarna i Östafrika huggits ner, bland annat för den mycket lönsamma exporten av timmer, men även för lokal användning som virke och bränsle. Eftersom befolkningen i området ökar snabbt så ökar även behovet av jordbruksmark och efter avverkningen av regnskogen anläggs ibland åkermark. Detta gör att den vilda saintpaulian är utrotningshotad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar